Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín má dva hlavní orgány:

  • Členskou schůzi
  • Výbor

Členská schůze je vrcholným orgánem Asociace, schází se alespoň jednou za rok, volí členy Výboru a schvaluje stanovy, stanovuje cíle Asociace a kontroluje jejich plnění. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni registrovaní členové Asociace.

První členská schůze se uskutečnila 24. března 2012.  Více informací o první schůzi se můžete dozvědět  zde, kde si můžete také stáhnout oficiální zápis.


Výbor je statutárním a výkonným orgánem Asociace. Výbor oficiálně zastupuje Asociaci a stará se o její každodenní chod v době mezi zasedáními členské schůze. Výbor má sedm členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu dvou let, resp. do doby převolení.

První volby do Výboru se uskutečnily během 1. členské schůze v březnu 2012 a členy Výboru byli zvoleni  Radim Brach (abs. 2008), Martin Huňka (abs. 2007), Pavel Kunčík (abs. 2008), Marek Zelenka (abs. 2007)  a Denisa Žilová (abs. 2010). 

 

Aktuální složení výboru:

Martin Huňka (předseda), Marek Zelenka (místopředseda), Denisa Žilová (místopředsedkyně), Radim Brach, Lucie Černochová, Petr Dobeš, Tomáš Spáčil

Složení výboru v předešlých letech:

2015-2016

Martin Huňka (předseda), Radim Brach (místopředseda), Kateřina Klímová (místopředsedkyně), Denisa Žilová, Marek Zelenka, Tomáš Němčík, Veronika Dostálová

2014-2015

Martin Huňka (předseda), Radim Brach (místopředseda), Denisa Žilová (pokladník), Pavel Kunčík, Marek Zelenka

2013-2014

Martin Huňka (předseda), Radim Brach (místopředseda), Denisa Žilová (pokladník), Pavel Kunčík, Marek Zelenka

2012 – 2013

Martin Huňka (předseda), Radim Brach (místopředseda), Denisa Žilová (pokladník), Pavel Kunčík, Marek Zelenka

2011-2012

Martin Huňka (předseda), Radim Brach (místopředseda), Denisa Žilová (pokladník), Pavel Kunčík, Marek Zelenka

 

img_5281
Zvolení členové Výboru Asociace absolventů, zleva: Radim Brach, Denisa Žilová, Marek Zelenka, Pavel Kunčík, Martin Huňka.

 

Pokud se chcete stát členem Asociaci, stačí vyplnit online registrační formulář na našich stránkách a označit příslušné políčko pro členství v Asociaci. Registrační formulář naleznete zde.

Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.