Publikováno 3. 4. 2012 v rubrice Aktuality.

1. členská schůze Asociace absolventů GOH

V sobotu 24. března 2012 se uskutečnila první členská schůze Asociace absolventů. Účast kvůli „brzkému dopolednímu“ začátku (tj. od 11:00) nebyla nejvyšší, ale i tak jsme rádi, že se sešlo zdravé jádro asociace a proběhla velmi pozitivně a konstruktivně laděná debata. Schůze se zúčastnilo i několik profesorů – za všechny jmenujme Júlii Faberovou a Jiřího Kvapila (vlastně taky absolventa) – a dokonce se na nás přijela podívat i exkluzivní návštěva z Velké Británie, Derek Baron, bývalý profesor na Anglické sekci GOH, a jeho žena Olwen.

Přítomní členové Asociace schválili výroční zprávu asociace a hospodaření za rok 2011, vyslechli si plány, cíle a rozpočet na rok 2012 a zvolili členy do Výboru asociace. Členy Výboru se stal Radim Brach, Martin Huňka, Pavel Kunčík, Marek Zelenka a Denisa Žilová, takže Výbor bude pokračovat v práci ve stejném složení jako dosluhující přípravný výbor asociace.

Kromě formálních náležitostí schůze, které byly ovšem nesmírně důležité pro další pokračování fungování asociace, se během schůze diskutovalo i o několika dalších, podstatných tématech. Znovu se otevřela např. otázka možnosti zavedení International Baccalaureate na Hejčíně, nebo usnadnění srovnávacích zkoušek pro studenty vracející se ze studijních pobytů v zahraničí. Nově se také mluvilo o hledání sponzorů a obecně o financování činnosti asociace, o podpoře a poradenství pro studenty, kteří mají zájem studovat v zahraničí, o spolupráci s dalšími organizacemi zabývající se vzdělávací tématikou, nebo o zavedení mentoringového programu mezi stávajícími studenty a absolventy Hejčína. Výbor asociace se začne všemi podněty v nejbližší době zabývat.

Věříme, že i další schůze asociace se ponesou ve stejném konstruktivním duchu a přijde na ně ještě o něco více členů asociace než na tu úvodní.

Úplný zápis ze schůze si můžete stáhnout zde.

Prezentace ze schůze si můžete prohlédnou jako PDF nebo PPSX.

Martin Huňka

Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.