AAGOH_Vyrocni zprava_2012_titulkaAsociace absolventů Gymnázia Olomouc – Hejčín

Výroční zpráva 2012 – „Rok druhý“

23.3.2013, Olomouc

Obsah

1.    Úvodní slovo
2.    Kolik nás je?
3.    Činnost v roce 2012
4.    Zpráva o hospodaření
5.    Orgány Asociace
6.    Spolupráce
7.    Cíle pro rok 2013
8.    Dlouhodobé cíle
9.    Poděkování
10.    Kontaktní a identifikační údaje

 

1.    Úvodní slovo

Vážení absolventi, profesoři, studenti a přátelé Gymnázia Olomouc-Hejčín,
je mi velkým potěšením psát tyto řádky, protože to znamená, že Asociace absolventů má za sebou druhý úspěšný rok svého života. Proto bychom Vás na několika následujících stránkách rádi stručně seznámili s aktivitami a hospodařením AAGOH za uplynulý rok.
Asociace dovršuje teprve druhý rok své existence, a i kdybychom se nepřirovnávali k životu lidskému, ale psímu, stále jsme ještě tak trochu nedospělá štěňata. Ačkoli rosteme obrovským tempem (např. náš více než čtyřnásobný nárůst v rozpočtu), stále se musíme mnohému učit.
S potěšením musím konstatovat, že z naší nejviditelnější akce a zároveň největšího zdroje příjmů – absolventského plesu – se stala již poměrně zavedená tradice. Pokud bude návštěvnost plesů růst stejným tempem jako dosud, za pár let nám přestanou stačit olomoucké sály.
Ambice z tak výrazného nárůstu účastníků na plesech, na červnové grilovačce nebo počtu registrací na našich stránkách a prodaných triček nám nasadily tak trochu růžové brýle, za kterými každý absolvent dychtil po čemkoli „hejčínském“. Brýle nám sundal až poněkud nadhodnocený počet zbrusu nových hejčínských kalendářů – pro zájemce jsou stále k dostání! Tento menší neúspěch ale bohatě kompenzuje pocit ze skvěle odvedené práce současných studentů a výborná spolupráce se studentskou radou.
Podařilo se zároveň navázat i na absolventské přednášky z minulého roku, které nastavily laťku opravdu vysoko. A máme velkou radost, že máme snad zaděláno na novou tradici kurzů první pomoci od olomouckých mediků.
Zatím stále ještě visí otazník nad naším nejambicióznějším projektem mentoringu, který jsme v počtu zhruba 12 párů mentorů (absolventů) a mentees (stávajících studentů) rozjeli na začátku školního roku. Věříme, že i na tento projekt se podaří navázat i v příštím roce.
Rádi bychom vřele poděkovali profesorce Júlii Faberové za její nestávající podporu, výbornou spolupráci a přísun zpráv ze srdce Hejčína!

Hodně štěstí Vám, nám i letošním maturantům,
za AAGOH přeje
Marek Zelenka, absolvent 6.A6, 2007
2.    Kolik nás je?

Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy získávání nejrůznějších dat a statistik není žádný problém, spíš každý z nás je často zavalen mnoha údaji a daty. Proto jsme se i my rozhodli držet se nastoleného trendu a nabídnout vám několik údajů, grafů a statistik týkajících se aktivit asociace na webových stránkách a sociálních sítí.
Nejdůležitějších komunikačním kanálem AAGOH jsou bezesporu webové stránky, na kterých publikujeme všechny důležité informace. Letos jsme nově implementovali jednoduchý e-shop na naše stránky, díky kterému si uživatelé mohli po snadné registraci objednat trička „I LOVE Hejčín“, nebo zarezervovat vstupenku na ples. I díky tomuto stoupl počet registrací na stránkách o 234 na celkových 384 na konci roku 2012. Součástí registrace je i možnost stát se členem AAGOH. Tuto možnost využilo 55 uživatelů, a tak celkový počet členů AAGOH na konci roku 2012 byl 103.
Návštěvnost stránek AAGOH se v porovnání s rokem 2011 také zvedla. I když za rok 2011 nemáme přesná data, díky novým vylepšením a i díky vydání prvního čísla Hejčínského newsletteru, který je k přečtení právě na stránkách AAGOH, se celkový počet unikátních návštěvníků stránek zastavil těsně pod čtyřmi tisíci.

Webové stránky AAGOH – statistiky

Počet nových registrací na stránky AAGOH v roce 2012

234

Počet nových členů AAGOH v roce 2012

55

Celkový počet registrovaných uživatelů stránek AAGOH

384

Celkový počet členů AAGOH

103

Celkový počet návštěv stránek AAGOH v roce 2012

8,156

Celkový počet unikátních návštěvníků na stránkách AAGOH v roce 2012

3,887

Průměrná doba strávená na stránkách AAGOH v roce 2012

00:03:23

Průměrný počet stránek shlédnutých při jedné návštěvě na stránkách AAGOH v roce 2012

3.73

V roce 2013 bychom rádi vylepšili využití diskusních fór a tematických skupin, které jsou na stránkách dostupné. Tímto bychom také rádi zvýšili průměrný čas, který návštěvník na našich stránkách stráví, a mohli ho tak lépe vtáhnout do dění kolem asociace a školy obecně.
Na facebooku, kde v dnešní době probíhá velká dávka komunikace, se nám letos docela dařilo, alespoň dle toho, co nám říkají čísla. Na začátku roku 2012 naše facebooková stránka měla 117 „liků“ (pro těch pár z vás, kteří nemáte facebookový účet, „like“ znamená, že se vám daná stránka/člověk/akce líbí a chcete od této stránky/člověka/akce dostávat v budoucnosti další informace) a končila s počtem 289, tedy o 172 více, což je nárůst o 147%.

Facebooková stránka AAGOH – statistiky

Počet nových kliknutí “To se mi líbí” (“Like”) v roce 2012

172

Počet uživatelů zmiňujících stránku AAGOH (týdenní průměr v roce 2012)

20

Počet uživatelů aktivních na stránce AAGOH (týdenní průměr v roce 2012)

135

Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoliv obsah stránky AAGOH (týdenní průměr v roce 2012)

834

Průměrná čísla toho mohou hodně říct a napovědět, neukazují ovšem celý obrázek o aktivitě uživatelů na facebookové stránce AAGOH. Proto vám přinášíme i pohled na vývoj využívání stránky během celého roku 2012. Graf níže ukazuje vývoj, kolik uživatelů jsme v roce 2012 oslovili a jak se tento dosah naší stránky vyvíjel. Modrou barvou je znázorněn celkový denní dosah, tedy číslo, které říká, kolik uživatelů vidělo denně jakýkoliv obsah asociovaný s naší stránkou. Žlutou je znázorněn tzv. organický dosah, neboli kolik uživatelů navštívilo naši stránku, nebo vidělo nějakou naši zprávu během jednoho dne. Většinou se jedná o uživatele, kteří již před tím v minulosti označili, že se jim naše stránka líbí (dali nám tzv. “like”). U obou ukazatelů se jedná o unikátní uživatele, tedy pokud někdo během jednoho dne navštívil naši stránku dvakrát, je započítán pouze jednou.

Z grafu jsou patrná období, kdy naší stránkou oslovíme velký počet uživatelů, a doby, kdy se toho naopak „moc neděje“. Naším cílem v roce 2013 tedy musí být snaha o to, aby období, kdy se „nic moc neděje“, byla co nejkratší, a naopak aby se průměrný počet uživatelů, které dokážeme oslovit a informovat je o aktivitách asociace, neustále zvyšoval.
A tak asi je pravda, co se zpívá ve známé písni: „Statistika nuda je, má však cenné údaje…“

3.    Činnost v roce 2012

grilovacka

Červnové setkání u kulatého stolu a následná grilovačka

Aktivity asociace během minulého roku se nesly v duchu organizování již víceméně tradičních akcí v kombinaci s naprostými novinkami a to nejen v rámci školy, ale v měřítku celé České republiky.
Stejně jako tento rok, i v roce 2012 se konala členská schůze asociace v den konání Absolventského plesu, tedy 24. března 2012. Členská schůze se sešla v minulém roce poprvé a jejím nejdůležitějším úkolem z oficiálního hlediska bylo zvolení Výboru asociace, čímž jsme dostáli povinnostem ukládaným ze zákona. Z hlediska náplně fungování asociace bylo však mnohem důležitější, že se sešli studenti, absolventi i stávající a bývalí vyučující gymnázia, aby společně diskutovali o cílech, které by si asociace měla stanovovat, a které by měla naplňovat – což se dá formulovat heslem KAPR: „Komunikace, Akce, Podpora, Reprezentace“. Ve stejný den se uskutečnil 3. Absolventský ples v Armádním domě v Olomouci. Jedná se o již tradiční akci, která se zatím těší největší oblibě mezi bývalými studenty a kantory gymnázia. Díky kontinuitě pořádání plesů se jejich podoba neustále vyvíjí a organizačně bývají vždy propracovanější než v letech předchozích a v tomto trendu bychom nadále chtěli pokračovat a přinášet všem návštěvníkům neformální, leč důstojný společenský zážitek.

Akcí, která předznamenává příchod letních prázdnin, se od roku 2011 stala diskuze u „kulatého stolu“, na které se sejdou zástupci všech skupin spojených s gymnáziem, v minulosti i dnes. Komplexnější zpráva, stejně jako zápisy a prezentace z jiných akcí, je dostupná na stránkách asociace, proto zde zmíníme jen nejdůležitější body, mezi něž platí představení kurzů „Advanced Placement“ (pod záštitou A. Ramaniho a J. Knápka), závazek podpory studentské rady ze strany asociace při přípravě projektů typu „Kalendář“ či „Ročenka“, dohoda na pokračování absolventských přednášek, atd. Obecně se dá červnový „kulatý stůl“ považovat za jednu z nejefektivnějších komunikačních platforem, kde je rozšiřována spolupráce mezi studenty, absolventy, vyučujícími a vedením školy.
V červnu 2012 na tuto formální část navázala neformální grilovací party v areálu školy. Jednalo se přesně o typ události,

který by do budoucna mohl a měl přitahovat větší množství absolventů, aby se setkali v letní a odlehčené atmosféře se svými bývalými vyučujícími a podpořili současné studenty. Během dne byla představena první edice triček asociace a nejen podle prvních reakcí bylo zřejmé, že budou žádaným doplňkem hejčínských šatníků. Autorem návrhu potisku triček je bývalý student Tomáš Pína. Vzhledem k velkému zájmu byl ještě na podzim 2012 proveden dotisk dalších triček.

mentoring

Zahájení mentoringu v září 2012

Se začátkem nového školního roku asociace ve spolupráci s Davidem Hamou představila projekt mentoringu, kdy jsou vytvořeny dvojice složené vždy z jednoho absolventa a jednoho současného studenta. V rámci těchto dvojic poté dochází k

diskuzím a komunikaci, která má za cíl pomoci najít nejvhodnější cestu pro budoucnost „mentees“, zároveň je to příležitost pro „mentory“ k vedení mladých lidí a posouzení svých cílů. Samozřejmostí je navazování nových kontaktů mezi všemi účastníky. V neděli 30. září se v sále St. Joseph uskutečnilo první setkání a zároveň i trénink všech mentorů i mentees. Program je naplánovaný na celý školní rok a podle ohlasů by tento pilotní rok neměl být posledním. V českých středoškolských poměrech se jedná o unikátní projekt, ze kterého mohou těžit všichni zúčastnění.
Během Dne otevřených dveří v prosinci 2012 byl po dlouhé odmlce opět představen hejčínský kalendář, který za podpory asociace vytvořili současní studenti. O projekt se s celým týmem spolupracovníků staral zejména Ivo Jelínek a Daniel Peprník a výsledkem se stal nástěnný kalendář ve formátu A3, ve kterém jsou zachyceni studenti, absolventi i učitelé gymnázia v tradičních i netradičních pozicích.

Díky spolupráci s další absolventkou, Janou Sehnálkovou, se asociaci podařilo na Hejčín přinést výstavu politické karikatury původně připravenou pro Americké centrum v Praze, na jejíž přípravě se vedle Daryla Caglea podíleli přední karikaturisté ze zemí Visegrádu.
Samostatnou kapitolu činnosti Asociace absolventů tvoří příprava a realizace „absolventských přednášek“. Tento model byl představen již v roce 2011 a setkal se s velmi příznivou odezvou ze všech zúčastněných stran. Díky vůli absolventů tato spolupráce stále pokračuje a asociace se snaží zprostředkovávat kontakty či se přímo účastnit jednotlivých akcí. V minulém školním roce na Hejčín zavítal například Michal Petr, který představil práci na antimonopolním úřadě, nebo Honza Štěpán, který vedl interaktivní seminář na téma Afghánistán, kde 18 měsíců působil na misi Člověka v tísni.

V tomto školním roce se Asociaci podařilo oslovit několik odborníků, kteří nejsou absolventy, o to jsou však fundovanější ve svých oborech – Spolek mediků při Fakultní nemocnici Olomouc připravil pro studenty kurz první pomoci, i když i zde byla hejčínská stopa v podobě předsedy akademického senáty Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Honzy Strojila. Hejčínští studenti se tak dostali i na stránky univerzitního žurnálu. Mezi nejčerstvější přednášky patří návštěva politologa Tomáše Lebedy z Univerzity Palackého, který diskutoval na téma přímé prezidentské volby a role médií v současné politice. Marek Zelenka a Tereza Janíková byli ve škole opakovaně prezentovat možnosti dobrovolnických pobytů v zahraničí, kdy vysvětlili jak se jich zúčastnit a využít k vlastnímu rozvoji a vzdělání.

3.    Činnost v roce 2012

Jak plyne z výkazu zisků a ztrát, rozpočet asociace se v roce 2012 významně navýšil v porovnání s rokem 2011. Mezi hlavní náklady v roce 2012 patřily: potisk triček „I LOVE Hejčín“ (18 316 + 14 263 Kč), výroba kalendářů (21 168 Kč), a náklady spojené s 3. Absolventským plesem (pronájem sálu, kapela, ochranka, výzdoba atd. (cca 33 000 Kč). Na příjmové stránce bylo největší položkou prodej vstupenek na 3. Absolventský ples, prodej triček a kalendářů. Jak je vidět z níže přiložené výkazu zisků a ztrát, většinu z vydělaných peněz asociace použila na výdaje odpovídající cílům asociace, jako například organizace grilovačky na konci školního roku,

administrace webových stránek, doménu a hosting. Děkujeme absolventům, kteří asociaci v roce 2013 darovali finanční prostředky ve výši 7,000Kč. AAGOH ani v roce 2012 nevybírala žádné členské příspěvky. Výnosy, které nebyly použity v roce 2012, byly převedeny od roku 2012.
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2012:

Označení

Název ukazatele

Činnost celkem

A. Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

84 546,68

II.

Služby celkem

28 695,88

III.

Osobní náklady celkem

IV.

Daně a poplatky celkem

V.

Ostatní náklady celkem

102,00

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

113 344,56

B. Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

108 750,00

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.

Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

103,17

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

VI.

Přijaté příspěvky celkem

7 000,00

VII.

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

115 853,17

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

2 508,61

D. Výsledek hospodaření po zdanění

2 508,61

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu:

Označení

Název ukazatele

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni

  AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem

14 591,56

17 100,17

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

14 591,56

17 100,17

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

14 591,56

17 100,17

  PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

14 591,56

17 100,17

I.

Jmění celkem

II.

Výsledek hospodaření celkem

14 591,56

17 100,17

B. Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

IV..

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

14 591,56

17 100,17

5.    Orgány Asociace

Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín má dva hlavní orgány – Členskou schůzi a Výbor.
Členská schůze je vrcholným orgánem Asociace, schází se alespoň jednou za rok, volí členy Výboru a schvaluje stanovy, stanovuje cíle Asociace a kontroluje jejich plnění. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni registrovaní členové Asociace.
Výbor je statutárním a výkonným orgánem Asociace. Výbor oficiálně zastupuje Asociaci a stará se o její každodenní chod v době mezi zasedáními členské schůze. Výbor má pět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu jednoho roku.

První členská schůze se uskutečnila 24. března 2012 a kromě oficiálního představení asociace na ní byli zvoleni i členové Výboru, kterými se pro rok 2012 stali Marek Zelenka (abs. 2007), Martin Huňka (abs. 2007), Radim Brach (abs. 2008), Pavel Kunčík (abs. 2008) a Denisa Žilová (abs. 2010).
Výbor se v tomto složení sešel poprvé 31. března 2012 a zvolil následující vedení Asociace: předsedou se stal Martin Huňka, místopředsedou Radim Brach a pokladníkem Denisa Žilová. Následně se Výbor scházel pravidelně alespoň jednou za měsíc, aby zajistil bezproblémové fungování asociace.

6.    Spolupráce

Nedílnou součástí činnosti asociace je i spolupráce a komunikace s dalšími neziskovými organizacemi působícími při gymnáziu a samozřejmě spolupráce se školou samotnou. Členové asociace udržují pravidelný kontakt s vedením školy i jednotlivými profesory a snaží se jednotlivé aktivity s nimi konzultovat, aby pro školu měly co největší přínos.

honza stepan

Honza Štěpán přednáší zaplněné hudebně

U spolupráce nesmíme samozřejmě zapomenout ani na studentskou radu. V říjnu loňského roku se Asociaci absolventů podařila navázat komunikace se studenty, v rámci projektu „Hejčínský kalendář“. Cílem tohoto projektu bylo zapojit žáky pod záštitou studentské rady do tvorby nového kalendáře, který by absolventům, učitelům i současným studenům poskytl trošku umělecký pohled na každodenní život na Hejčíně. Asociace absolventů tento projekt zaštítila a pověřila současného studenta 5.B6 Ivo Jelínka, aby si vytvořil svůj vlastní tým, který se bude na přípravě kalendáře podílet. Studenti pracovali tvrdě 2 měsíce a v sobotu 1. 12. 2012, přesně n

a tradiční „open day“, měli návštěvníci gymnázia možnost zakoupit si tento pozoruhodný kalendář pro rok 2013. Výtěžek z celého projektu Asociace absolventů věnuje na nákup nových historických atlasů „Concise Atlas of World History“. Stejně tedy jako v loňském roce, i v tom letošním plánuje asociace bližší spolupráci se studentskou radou gymnázia.

Asociace absolventů plánuje v tomto roce také společné aktivity se Sdružením pro rozvoj Gymnázia Olomouc-Hejčín, které má velice podobné cíle jako asociace. Rádi bychom se domluvili i na společném oslovování partnerů a potenciálních sponzorů. Asociace absolventů plánuje v tomto roce navázat těsnější kontakt také se Sdružením rodičů při Gymnáziu Olomouc-Hejčín a najít vhodné příležitosti pro možnou spolupráci.

7.    Cíle pro rok 2013

Cíle, které si Asociace vytyčila, se zároveň snaží reflektovat názory absolventů prezentované v dřívějších diskusích a průzkumech, stejně jako reagují na potřeby gymnázia. Konkrétní cíle Asociace absolventů na příští kalendářní rok je možné shrnout do několika oblastí:
Komunikace = zefektivnění komunikace mezi absolventy, studenty, profesory a vedením gymnázia.
•    Neustálé zlepšování webových stránek Asociace jako komunikačního kanálu, který absolventům umožní cílenější a adresnější diskuzi mezi sebou, se stávajícími profesory a studenty. Rádi bychom se zaměřili na lepší využitelnost diskusních fór a skupin, které jsou na stránkách k dispozici, a ještě více zautomatizovali e-shopový systém.
•    Pokračovat ve vydávání hejčínského newsletteru, který informuje absolventy, profesory, studenty a jejich rodiče o dění a novinkách na škole, o úspěších gymnázia i individuálních studentů, o zkušenostech a pohledech absolventů na různá aktuální témata a představuje širší veřejnosti hejčínské kroužky a zájmové předměty.
Akce = sdružování hejčínských absolventů, pořádání společenských akcí, plesů a jiných setkání.
•    Organizace 4. Absolventského plesu – březen 2013.
•    Organizace členské schůze Asociace k prodiskutování zásadních otázek týkající se činnosti Asociace, schválení rozpočtu, programu a volbě vedení – březen 2013.
•    Organizace setkání mezi absolventy a profesory ve spojení s barbecue party – červen 2013.
•    Uspořádání 3. kulatého stolu s vedením školy a zástupci profesorů a studentů o dalším směřování školy, naplňování cílů apod. – červen 2013.
•    Uspořádání akce „Hejčínský Gaudeamus“ – setkání studentů / absolventů vysokých skol v Česku i zahraničí se současnými studenty gymnázia s možností ptát se na otázky ohledně studia, přijímacích zkoušek, vysokoškolského života apod. – září / říjen 2013.
•    Pořádání nepravidelných specializovaných seminářů a prezentací pro stávající studenty s možností setkání absolventů se současnými studenty za účelem networkingu, předávání zkušeností a užitečných informací.
Podpora = materiální a nemateriální podpora výuky, studentů a ostatních činností gymnázia (sportovní, kulturní a společenské akce) .
•    Příprava uceleného seznamu absolventů, kteří studovali na zahraničních vysokých školách, a poskytnutí kontaktů „poradci pro studium na vysokých školách v zahraničí“, prof. Ardinu Ramanimu.
•    Pokračování v podpoře činnosti Studentské rady a navázání na poslední společný projekt – příprava Hejčínského kalendáře 2013.
•    Dokončení sbírky na zakoupení nových dějepisných atlasů.
Reprezentace = propagace a reprezentace gymnázia v Olomouci i mimo region a budování dobré pověsti školy.
•    Vytvoření propagačního videa pro školu, které by ukazovalo celkový život na škole a mohlo být využíváno pro prezentaci a marketing školy.
•    Po velkém úspěchu originálních designových triček „I LOVE Hejčín“ bychom rádi přišli s novou kolekcí triček, nebo představili hejčínský design na jiném druhu oblečení, např. mikině. Možností je také zcela jiný předmět, např. taška, deštník apod.

8.    Dlouhodobé cíle

Zajištění stabilního fungování AAGOH
Ve střednědobém horizontu je nutné především stabilizovat fungování a financování asociace. S přibývajícími povinnostmi všech členů výboru byl patrný úbytek času pro „práci“ na asociaci, a proto je nutné do jejího fungování zapojit další aktivní jedince, aby se aktivity mohli rozložit mezi více členů. Noví, aktivní absolventi jsou potřeba i z toho důvodu, aby přinesli nové nápady a myšlenky a přinesli další oživení do života asociace.

Předání dotisku triček pro pražské absolventy

Předání dotisku triček pro pražské absolventy

Jedním z aspektů, který bychom rádi v nejbližší době vyřešili, je nárůst administrativních činností spojených s fungováním asociace. Prodej triček, vyřizování objednávek kalendářů a vstupenek na ples, aktualizace stránek apod. zabírají členům výboru nejvíce času, a proto jim pak již nezbývá příliš prostoru pro organizování nových aktivit a zabývání se strategickými a koncepčními aktivitami, jako hledání sponzorů, spolupráce s dalšími sdruženími podporující gymnázium, příprava newsletteru, koncepční práce s mentoringem apod. Proto bychom rádi vytvořili v organizační struktuře asociace pozici tzv. „alumni officera“, který by tyto administrativní a dennodenní činnosti zajištující fungování asociace měl na starost. Další výhodou této role by kromě uvolnění rukou členům výboru bylo i zajištění fungování asociace pro případ, že by se většina členů výboru ocitla ve stejnou dobu mimo Olomouc / Českou republiku a zároveň by vznikla kontinuita ve fungování asociace, protože alumni officer by svou roli vykonával (snad) déle něž jeden rok. Jsme si vědomi toho, že činnosti, které by spadaly do jeho působnosti, nejsou ve svém rázu nejzábavnější, a proto by tato role měla být nějakým způsobem finančně ohodnocena. Zde vyvstává otázka, zda je financování této role vůbec možné, a vzniká třeba prostor pro diskuzi nad členskými příspěvky, což vnímáme jako hlavní nevýhodu tohoto návrhu.
Jaké charakteristiky by alumni office měl mít a jaká by byla jeho role? Dle našeho názoru by se alumni officerem měl stát čerstvý absolvent, který zná profesory a studenty ve škole a byl by schopen s nimi efektivně komunikovat. V ideálním případě by on či ona pracovala /
studovala na vysoké škole v Olomouci, aby pro ni nebyl problém kdykoliv zajít do školy, účastnit se tam setkání (např. absolventské nebo jiné přednášky), předat věci apod. Alumni officer by také měl být organizačně a komunikačně schopný člověk, měl by mít Hejčín asi relativně rád a vzpomínat na něj v dobrém. Rádi bychom o přesné roli, její náplni i celé koncepci začali vést diskuzi s dalšími absolventy a přišli s řešením, které by bylo finančně únosné a zároveň vhodné pro vyřešení výše zmíněným problémů.

Dlouhodobý rozvoj gymnázia Hejčín
V dlouhodobém horizontu cíle Asociace musí směřovat k tomu, aby všechny tři sekce gymnázia poskytovaly nadprůměrné vzdělání, a to nejen po stránce obsahové, ale i po stránce mimoškolních aktivit, nabídky výměnných pobytů, a inovativnímu přístupu k výuce a výchově studenta. Takový přístup přispěje k tomu, že studenti po ukončení maturity budou školu opouštět jako iniciativní, zodpovědní a samostatní jedinci. I proto má Asociace velký zájem na tom, aby se na její činnosti podíleli absolventi ze všech typů studia.
Kapitolou samou o sobě je Anglická sekce, kde v dnešním konkurenčním prostředí již nestačí pouze nabízet poskytnutí nadprůměrného, všeobecného vzdělání ve spojení s výukou angličtiny, ale je nutné se od ostatních podobně zaměřených škol v regionu výrazněji profilovat a nabízet „výjimečnost“ ve více oblastech. Pověst výjimečné školy, kterou Anglická sekce má od počátku své existence, povede k tomu, že se na Hejčín budou hlásit motivovaní a kvalitní studenti z mnoha koutů České republiky. Vyučovat na gymnáziu se zároveň stane velkým lákadlem pro výborné pedagogy, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí, kteří budou mít chuť a snahu se neustále rozvíjet a přizpůsobovat se novým podmínkám a požadavkům středoškolského vzdělání. Asociace má zájem se na rozvíjení „výjimečnosti“ podílet a podporovat ji všemi dostupnými prostředky. Zároveň jsme si ale vědomi, že uvedených vizí bude možné dosáhnout pouze za výrazné podpory většího počtů absolventů, a nebude se jednat pouze o finanční podporu, i když ta bude hrát asi nejdůležitější roli. Mobilizace dostatečného počtu absolventů je tudíž prvotním cílem Asociace, na kterém se bude měřit její úspěch.

Požadovaná výjimečnost může být dosažena např.:
•    výukou pomocí inovativních metod s využitím moderních technologií,
•    nabídkou specializovaných seminářů umožňující osobní rozvoj studentů a jejich profilování,
•    vytvořením školního stipendijního programu umožňující studovat v zahraničí (s podporou absolventů),
•    podporou mimoškolních aktivit, které povedou k reprezentaci školy, budování její pověsti a rozvoji specifických dovedností, schopností jednotlivých studentů i profesorů (např. participace školních týmů na odborných soutěžích, sportovních turnajích atd.). Extra-školní aktivity musí být vedením školy oficiálně podporovány a v některých případech dokonce i vyžadovány. Ze zkušenosti mnoha absolventů je patrné, že obecné fráze o podpoře nestačí, studenti a profesoři musí podporu vidět a cítit a pro jejich činnost jim musí být poskytnuto maximální zázemí.

Mezi další aktivity a akce, do kterých se Asociace plánuje aktivně zapojit, patří:
•    podpora při organizaci významných školních akcí, jako jsou oslavy výročí, Open Day apod.,
•    podpora sociálně slabších nebo jinak znevýhodněných studentů např. formou příspěvků, částečných stipendií a grantů,
•    podpora výměnných pobytů, školních exkurzí a výletů, stáží a stipendijních programů pro nadané studenty.
Činnost Asociace absolventů je teprve na začátku. Proto uvítáme Vaše náměty, názory a připomínky k  cílům a programu Asociace a budeme velmi rádi, když projevíte zájem a budete se na chodu asociace s námi podílet!

9.    Poděkování

IMG_8033

Fotografie z příprav hejčínského kalendáře

Asociace absolventů by chtěla poděkovat paní Leně Žilové za přípravu ročního zúčtování a zajištění transparentního účetnictví asociace. Jakub Hájek si zaslouží veliké díky za pokračující vývoj webových stránek asociace, trpělivost se zapracováním všech možných i nemožných připomínek a nápadů a celkovou administraci webových stránek. Profesorce Haně Vackové a absolventce Lucce Endlové bychom rádi poděkovali za redakční práci pro připravovaný absolventský newsletter a Pavlovi Dzikovi za designové a technické zpracování prvních verzí newsletteru. Profesorům Jiřímu Glosovi a Petrovi Homolákovi jsme velmi vděčni za gramatické a stylistické korektury všech článků.  Děkujeme také všem absolventům, kteří si našli čas na přednášku nebo besedu se současnými studenty a přišli s nimi diskutovat o svých zkušenostech ze studia i zaměstnání. V neposlední řadě chceme také poděkovat vám všem, kteří právě čtete tyto řádky a nezištně nás tak podporujete v dalším úsilí a snažení. Díky!

10.    Kontaktní a identifikační údaje

 

Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.